Hvem er vi?

Linda Knudsen

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2001 og har en 5 årig uddannelse som dynamisk psykoterapuet fra Uddannelsecenter for psykoterapi og selvudvikling (UPS) i 2017.

http://upskurser.dk/


Jeg er medlem af Dansk psykoterapeutforening https://psykoterapeutforeningen.dk


Jeg har som socialrådgiver arbejdet i kommunen indenfor job og beskæftigelse.

Været 5 år i kriminalforsorgen og arbejdet med folk som var fængslet og betingede dømte.

Jeg har ligeledes været 10 år på institution for stofmisbrugere.

Mit arbejde på institutionen bestod i misbrugsbehandling og læring af nye stategier for et bedre liv.

Aktuelt er jeg udover at være selvstændig psykoterapeut ansat ved Familieretshuset, hvor jeg arbejder med brudte familier og deres børn.


I mit arbejdet med klienter er det vigtigt for mig, at der er en gensidig respekt og forståelser overfor de udfordringer du står i.

Min tilgang til dig som klient vil derfor være nænsom og anerkendende, hvor du er direktøren i dit liv og derfor ved hvad der er bedst for dig.


Kontakt mig via et opkald eller send en sms eller mail og se om jeg kan hjælpe dig.


Tlf. 20 65 80 16

Lindaknudsen@psykoterapisyd.dk

Britta Petersen

Tager pt. ikke imod klienter.Jeg er uddannet pædogog i 2009 og har en5 årig uddannelse som dynamisk psykoterapuet fra Uddannelsecenter for psykoterapi og selvudvikling (UPS) i 2017.

http://upskurser.dk/


Jeg er medlem af Dansk psykoterapeutforening

https://psykoterapeutforeningen.dk


Jeg har som pædagog arbejdet i socialpsykiatrien på en døgninstitution som kontaktperson. Har via arbejdet erfaring fra samtaleforløb og supervisionsforløb.


Aktuelt arbejder jeg som teamleder på en socialpsykiatrisk døgninstitution.


Kontakt mig via et opkald eller send en sms eller mail og se om jeg kan hjælpe dig.