Priser

Priser


Gældende priser:

  • Individuel terapi a´ 60 minutter : 700,00 kr.
  • Parterapi a´ 90 minutter: 1300,00 kr.
  • TRE session - guidet øvelse a´ 30 minutter: 500,00 kr
  • TRE session - guidet øvelse med efterfølgende samtale i alt
  • 60 minutter: 700,00 kr
  • Supervision og undervisning bedes du kontakt os angående en pris, da det afhænger af selve opgaven.


Betaling: Der afregnes kontant eller via mobilpay efter hver session.


Afbud: Afbud senest dagen inden ellers kræves der fuld betaling. Ved udeblivelse kræves der ligeledes fuld betaling.

Persondatapolitik


Psykoterapi Syds persondatapolitik


Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du køber en ydelse hos os, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Hos Psykoterapi Syd ønsker vi åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige data. Vi har derfor udarbejdet denne politik, der forklare, hvordan dine personlige data behandles samt dine valgmuligheder vedrørende dine oplysninger, og hvordan du kontakter os.


Hvem er dataansvarlig for dine personlige data?

Psykoterapi Syd

email: Lindaknudsen@psykoterapisyd.dk

mobil: 20658016


Vi bruger dine persondata til at registrere og levere de services, du har efterspurgt.


Persondata behandles i det tidsrum, der er igangværende forløb herunder evt. aftalte pause, herefter vil vi på sikker vis slette dine persondata. Vi gemmer selvfølgelig dine persondata så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, eksemeplvis regnskabslovgivningen.


Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Såfremt det viser sig, at persondata om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet eller slettet. Kan du ikke selv rette dem, eller hvis du har andre indsigelser mod vores behandling af dine persondata, så skriv til den dataansvarlige.


Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine persondata, hvis vi ikke giver dig ret I dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet.

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website